Zorganizuj udane przedstawienie szkolne

szkolne przedstawienie Osobowość uczniów może rozwijać się w doskonały sposób poprzez uczestnictwo w kółku teatralnym. Nauczyciel prowadzący takie kółko w warunkach szkolnych powinien jednak zadbać o kilka podstawowych kwestii, bowiem jedynie dzięki temu działalność taka przyniesie oczekiwane efekty.

Pierwszą z nich jest przede wszystkim wybieranie odpowiednich materiałów i scenariuszy, które swoim poziomem będą dopasowane do grupy wiekowej młodych aktorów. Role należy rozdzielać w sposób różnorodny, tak, aby każdy uczeń biorący udział w tym przedstawieniu miał szansę się wykazać. Warto ponadto pamiętać o tym, że pracujemy tutaj z młodymi ludźmi; dobrą propozycją są zatem naturalne role. Unikajmy ról polegających wyłącznie na staniu w miejscu i recytowaniu określonych kwestii, bowiem mogą one być zwyczajnie nudne. Dzieci nie lubią również ograniczania się do zamkniętych schematów; w swoich przedstawieniach warto w takim razie stosować jak najwięcej dodatków i różnego rodzaju rekwizytów.

Prowadzenie kółka teatralnego jest raczej długotrwałym procesem, niż jednym wydarzeniem. Dzieci mogą potrzebować nieco czasu na rozwijanie swoich talentów w tych dziedzinach, bowiem nie wszystkie z nich rodzą się od razu profesjonalnymi aktorami. Z tego też powodu musimy podchodzić do tego z odpowiednią cierpliwością. Dla dzieci ma to być nade wszystko dobra zabawa – w przeciwnym wypadku szybko zniechęcą się one do jakiejkolwiek pracy nad sobą. Kółko teatralne to nie tylko przygotowywanie określonych przedstawień, ale także ciągła praca nad dziećmi. Z tego też powodu osoba za to odpowiedzialna powinna przygotowywać dla swoich młodych podopiecznych najróżniejsze zestawy ćwiczeń: na dykcję, ćwiczenia ruchowe, ćwiczenia oddechowe. Sporo czasu należy także poświęcać na pracę nad lepszym wyrażeniem swoich uczuć i myśli przez dzieci. Właśnie z tego powodu kółko teatralne może być uznane za miejsce, w którym młodzi uczniowie rozwijają całe mnóstwo swoich umiejętności. Związane z tym ćwiczenia obejmują także czytanie, ćwiczenia pamięci czy też inscenizacji.

jak zorganizować przedstawienie Pomimo tak dużych nakładów pracy szkolny teatr powinien być dla dzieci w pierwszej kolejności amatorską zabawą, która być może pozwoli im na odkrycie swoich talentów z tym związanych. Amatorem możemy określić osobę, która nie zajmuje się czymś profesjonalnie ale jednocześnie szczerze kocha to, co robi. Niemniej jednak uczestnictwo w takich przedsięwzięciach może mieć bardzo pozytywny wpływ na dalszy rozwój osobowości młodej osoby, o czym nauczyciel prowadzący powinien pamiętać. Najlepiej jest to traktować jako cały długi proces, który może zmieniać charakter danego ucznia. Dobrze będzie podzielić go na kilka różnych elementów obejmujących zarówno dobrą zabawę jak i czas na ciężką pracę czy ćwiczenia i dyskusje na określone tematy. Dzieci powinny mieć tutaj również pewną swobodę w doskonaleniu swoich talentów na własną rękę. Dlatego też nauczyciel zawsze musi z dużą uwagą wysłuchiwać wszystkich propozycji swoich uczniów, nawet jeżeli niektóre z nich nie są tak wartościowe i raczej z nich nie skorzystamy. Ćwiczenia teatralne to także doskonała okazja dla młodego ucznia do znacznie lepszego poznania swojej osobowości oraz własnych możliwości. Teatr uczy także współpracy z innymi ludźmi.

Komunikacja i jej nauka jest w szkolnych kółkach teatralnych rzeczą niezwykle ważną. Mowa tutaj zarówno o mimice aktorów, ich gestach oraz ekspresji jak i sposobie poruszania się po scenie czy wysławiania się. W takim wypadku uczestnictwo w takim kółku może być niezwykle istotne dla dalszego rozwoju dziecka, zaś wszystkie zdobyte w taki sposób umiejętności na pewno będą dla niego bardzo przydatne w całym życiu. Zajęcia teatralne odgrywają także bardzo ważną rolę w rozwoju emocjonalnym dziecka. Uczeń znacznie lepiej poznaje tutaj samego siebie, uczy się jak rozpoznawać i jasno wyrażać swoje emocje. Scena buduje także silną wiarę w samego siebie oraz własne możliwości. W pewnym sensie teatr można zatem potraktować jako terapię.

przedstawienie w szkole Dla wielu dzieci teatr jest miejscem, w którym mogą poczuć się kimś ważnym i zwyczajnie zostać zauważonym przez innych. Jest to wspaniałe połączenie wyrażania swoich emocji z doskonałą zabawą. Teatr rozwija ponadto wiedzę na temat literatury, znacznie poszerza horyzonty dziecka i pomaga mu w lepszym rozumieniu wielu odmian sztuki. Jest to również świetna lekcja odpowiedzialności – uczeń sam musi tutaj dobrze przygotować swoją rolę i dokładnie nauczyć się wszystkich kwestii. W dużym stopniu jedynie od niego zależy to, czy uda mu się osiągnąć sukces na scenie; teatr uczy zatem, że na dobre efekty trzeba sobie mocno zapracować. Poprzez przyswajanie sobie kolejnych ról dziecko rozwija u siebie pamięć i zdolność do zapamiętywania. Podstawowym zadaniem nauczyciela jest tutaj dbanie jak największą atrakcyjność takich zajęć. Wybierane przez nas scenariusze przedstawień muszą być ciekawe; dobrze jest również korzystać z jak największej ilości dodatków i rekwizytów.